Ergoadictes (workaholics)

  LVG201209090361LB L’addicció al treball s’ha considerat durant molt de temps tal com el seu nom indica, una addicció, dependència. La principal diferència amb altres tipus de dependència és que en molts casos és percebuda des d’una perspectiva positiva, doncs es creu que la persona es troba més motivada i dedicada a la seva activitat professional.
   La prevalença de l’ergoaddicció s’estima entre el 27-30% en la població general. S’associa amb el número d’hores treballades per setmana i tendeix a augmentar amb el pas dels anys. No hi ha diferències per sexe i els pares amb fills de 5 a18 anys es consideren més addictes.
   Les conseqüències psicològiques es caracteritzen per disminució de l’autoestima, símptomes de fatiga, ansietat, depressió o irritabilitat i en l’àmbit físic trobem problemes en l’esfera cardiovascular com ara hipertensió arterial, en molts casos amb complicacions cardíaques i renals.
   La pràctica totalitat de les teories proposades per explicar el procés focalitzen l’autoestima en el centre del problema.
   Els professionals de la salut laboral hem d’estar familiaritzats amb aquesta forma de dependència per anticipar-nos a les múltiples complicacions personals, socials, laborals i sanitàries que se’n deriven.
Font: Elowe J. Workaholism: between illusion and addiction. Encephale. 2010: 34(4): 285-93
Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: