Polze de l’esquiador

3 Esportista amateur practicant de BTM que consulta per traumatisme indirecte sobre el polze després d’una caiguda accidental. Presenta dolor i equimosi a cara interna del polze de ma E, a nivell MCF. Clínicament presenta una hiperlaxitud articular, motiu pel qual es practicà estudi RX forçat comparatiu d’ambos polzes. S’evidencia un petit fragment ossi, amb estabilitat articular,  i una fractura sense desplaçar distal de F1. Es va proposar tractament amb guix tipus Zancolli per espai inicial de 4 setmanes.

La ruptura del lligament colateral cubital del polze es coneix habitualment com el polze de l’esquiador ja que el mecanisme lesional més freqüent és durant la pràctica de l’esqui.

Pel diagnòstic és important valorar la lesió el més inicialment possible. S’avalua el polze en extensió i 20º de flexió de la MTF. El moviment a radial amb la resta de la ma estabilitzada permet valorar l’estabilitat lligamentosa. Una laxitud lligamentosa amb topall es considera una ruptura incomplerta. Davant una major laxitud sense topall es precís efectuar estudi radiològic forçat, comparant amb l’articulació contra lateral.

COLCUBEl tractament consisteix en la immobilització amb guix per espai de 4-6 setmanes. Cal valorar la cirurgia quan es visualitzi avulsió desplaçada de la inserció lligamentosa o davant una evident inestabilitat articular tot i no apreciar lesió òssia. El lligament colateral cubital té un fragment intraarticular i una ruptura total pot quedar emmascarada per acció de l’aponeurosi de l’adductor llarg del polze, que dificultaria la seva curació.

Música per còrrer

M’he adonat que algunes entrades les he acompanyades de música que, per algún motiu, tenien que veure amb l’entrada. Normalment les he sentit en algún trajecte, les he posades a l’MP3 o les he sentides per casualitat. Total, m’he decidit a anar fer entrades de la música que, per un o altre motiu, m’acompanya quan surto a còrrer (tot i que a moltes curses ja no em poso música..prefereixo escoltar com esbufego¡¡¡).

Avui l’entrada serà pels Amics de les Arts, amb “Monsier Cousteau”. Alça..a còrrer.

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: