Bradicardia sinusal

ECG1 Treballadora amb exploració física anodina, excepte bradicàrdia a l’auscultació cardíaca. Resta d’exploració CV normal. Practicant actual d’activitat física moderada i antecedents de pràctica esportiva competitiva fins vora els 30 anys.

La bradicàrdia sinusal a 40-60 bpm és el trastorn de ritme més freqüent en l’individu entrenat. La seva incidència varia en funció del tipus i intensitat de l’entrenament. Tot i que en esports predominantment aeròbics poden observar-se freqüentment bradicàrdies sinusals a 40-50 bpm, menors freqüències són difícils de trobar fins i tot en atletes ben entrenats.

En registres Holter de corredors veterans de llarga distància és possible trobar freqüències cardíaques molt baixes, amb episodis de bradicàrdies extremes. En aquests és freqüent la presència de pauses patològiques nocturnes i bloqueigos A-V de grau variable que mantenen variacions circadianes i desapareixen amb l’exercici com en els esportistes joves.

Font:Boraita A. Serratosa L. “El corazón del deportista”:hallazgos electrocardiográficos más frecuentes.
http://www.revespcardiol.org/es/el-corazon-del-deportista-hallazgos/articulo/279/

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: