Activitat física

PIRÁMIDE DE LA ACTIVIDAD FÍSICAEs considera activitat física qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics que exigeixi despesa d’energia.

S’ha observat que la inactivitat física és el quart factor de risc pel que fa a la mortalitat mundial (6% de les morts registrades a tot el món). A més, s’estima que la inactivitat física és la causa principal d’aproximadament un 21%-25% dels càncers de mama i de còlon, el 27% dels casos de diabetis i aproximadament el 30% de la càrrega de cardiopatia isquèmica.

Un nivell adequat d’activitat física regular en els adults redueix el risc d’hipertensió, cardiopatia coronària, accident cerebrovascular, diabetis, càncer de mama i de còlon, depressió i caigudes; millora la salut òssia i funcional, i és un determinant clau de la despesa energètica, i és per tant fonamental per a l’equilibri calòric i el control del pes.

L'”activitat física” no ha de confondre’s amb l'”exercici”. Aquest és una varietat d’activitat física planificada, estructurada, repetitiva i realitzada amb un objectiu relacionat amb la millora o el manteniment d’un o més components de l’aptitud física. L’activitat física abasta l’exercici, però també altres activitats que comporten moviment corporal i es realitzen com a part dels moments de joc, del treball, de formes de transport actives, de les tasques domèstiques i d’activitats recreatives.

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: