Participació en programes de promoció de la salut

4f4b2_17De quina manera les necessitats i preferències dels treballadors influeixen en la participació en els programes de promoció de la salut?

Aquesta és la pregunta que han tractat de respondre els autors holandesos que han dissenyat l’estudi.  Per a ells, la baixa participació en programes de promoció de la salut seria un motiu que podria obstaculitzar la seva eficàcia. Una possible raó que justifiqui aquesta baixa participació pot trobar-se en el desajustament entre les necessitats i preferències dels participants a qui s’adrecen els programes i els programes de promoció que realment s’ofereixen.

El seu objectiu ha estat investigar les necessitats i preferències dels empleats per incorporar-se a programes de promoció de la salut en el seu lloc de treball; si aquestes es corresponen amb el que els ofereixen les seves organitzacions, i si un acord entre ambdós reforçaria la participació en aquests programes.

L’estudi l’han efectuat amb empleats de dues organitzacions que han participar en un estudi de seguiment de sis mesos (n = 738). A l’inici es va obtenir informació sobre les necessitats i preferències dels empleats respecte dels programes de promoció de la salut (és a dir, l’activitat física, la nutrició saludable, deixar de fumar, control de l’estrès, salut en general), si estaven a favor de que aquests programes es desenvolupessin en el marc de la seva empresa o bé sota el seu propi criteri, i quin era el seu programa de promoció de la salut preferit , respecte a tres dimensions, cada una d’elles amb dues alternatives: el tipus de programa (individuals vs. grup), la intensitat (actuació única vs. múltiples reunions) i el contingut (intervencions vs. informació). La participació en els programes es va avaluar als sis mesos de seguiment. Consultant els responsables de salut laboral (n = 2), es va recollir informació sobre els programes de promoció que ofertaven les organitzacions. Els autorn han analitzat el nivell d’acord entre els programes preferits i els proporcionats per les empreses (rang: 0-1), i la seva influència en la participació es va estudiar mitjançant anàlisi de regressió logística.

La majoria dels empleats van indicar que necessitaven un programa de promoció per abordar l’activitat física (55%) i la majoria dels treballadors opinaven que els programes era preferible que fossin organitzats per l’empresariat. El nivell mitjà d’acord entre els programes preferits i els ofertats variava d’un 0,71 quan es referia al tipus de programa (individual o col·lectiu), d’un 0,84 per a la intensitat (actuació única o múltiple), i va ser de 0,47 per als tres components avaluats quan es combinaven. Els empleats que mostraven major acord amb els programes en funció del tipus de participació (OR: 1,72; IC del 95%: 0,87-3,39) i amb la combinació dels diferents components dels programes (OR: 2.36, IC 95%: 0,68-8,17) semblaven ser més propensos a participar en els programes de promoció de la salut, però degut a la baixa participació en els programes, aquestes associacions no han resultat estadísticament significatives.

Les conclusions dels autors consideren que els programes de promoció de la salut destinats a fomentar l’activitat física han estat considerat els més necessaris pels empleats. La majoria dels treballadors considera que els programes de promoció és millor que siguin organitzats a través de l’empresa per comptes d’haver de fer-ho a títol individual. L’estudi proporciona indicis de que un major acord entre les necessitats i preferències dels empleats i els programes de promoció de la salut que les empreses posen a disposició dels seus treballadors millorarà la participació en aquests.

Rongen A, Robroek SJ, van Ginkel W, Lindeboom D, Pet M, Burdorf A. How needs and preferences of employees influence participation in health promotion programs: a six-month follow-up study. BMC Public Health. 2014 Dec 15;14(1):1277. doi: 10.1186/1471-2458-14-1277.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4301819/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: