Caminant a la feina: punt de vista dels empresaris

Embed from Getty Images

La inactivitat física augmenta el risc de moltes malalties cròniques, com malalties coronàries, diabetis tipus 2, obesitat i alguns tipus de càncer. Actualment es recomana que els adults realitzin almenys 150 minuts d’activitat física moderada en sessions de 10 minuts o més al llarg de la setmana. Un mètode perquè els adults que treballen incorporin l’exercici en la seva rutina diària és anar caminant durant el viatge a la feina i viceversa. Les iniciatives destinades a promoure aquesta mobilitat activa requereixen el suport d’empresaris i directius, però hi ha una manca d’investigació centrada en els seus punts de vista i experiències a l’hora de promoure inciatives que incentivin anar caminant a la feina.

En aquest estudi es presenten els resultats en profunditat, d’entrevistes gravades digitalment amb 29 empresaris d’organitzacions petites, mitjanes i grans que van participar en un estudi de viabilitat amb objecte de desenvolupar i provar un pla impulst des de les dreccions empresarials i adreçat a promoure el fet d’anar caminant a la feina. Totes les gravacions es van transcriure en la seva totalitat. Es va utilitzar un sistema especific per a la gestió de dades que va facilitar l’anàlisi qualitativa. Les transcripcions de les entrevistes van ser llegides i rellegides i les dades textuals es van col·locar en gràfics centrats en facilitadors, barreres i possibilitats per als empresaris per promoure l’activitat d’anar caminant a la feina.

Els autors van identificar una sèrie de perspectives, que enaven des del suport actiu, la incertesa i el cinisme fins a la resistència. La majoria dels empresaris que van participar en l’estudi eren poc clars sobre com es podia donar suport pràctic als empleats per que anessin caminant a la feina, i semblaven més confiats en aplicar idees per promoure l’hàbit del ciclisme. Alguns empresaris es mostraven preocupats per com els seus intents de promoure aquesta activitat podien ser percebuts pels empleats. D’altra banda, l’activitat principal de la seva organització era prioritaria sobre altres activitats.

Els autors conclouen que és necessària més evidència de l’efectivitat d’iniciatives d’anar a treballar caminant, i dels beneficis per als empresaris d’invertir recursos en aquestes activitats. D’altra banda, els empresaris necessiten suports  per generar conductes d’autèntica promoció de la salut en el lloc de treball que millori les relacions positives i redueixi les tensions que poden originar-se  quan es promoguin iniciatives d’aquest tipus.

Referencia: Audrey S, Procter S.Employers’ views of promoting walking to work: a qualitative study.Int J Behav Nutr Phys Act. 2015 Dec;12(1):174. doi: 10.1186/s12966-015-0174-8. Epub 2015 Feb 11.

Si voleu l’article sencer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344752/

 

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: