Seure a la feina i lumbàlgia

Tant de temps descansant a la gent en còmodes cadires ergonòmiques, avaluant llocs de treball asseguts per afavorir la comoditat dels treballadors i ara, cada cop més, associem patologies amb aquesta suposada comoditat de treballar asseguts. En aquest cas, a tall de resum, com més estona seiem major és el dolor lumbar que patim !!!

Aquest és un estudi transversal, de poca potència i una mostra escasa (aquests intèrvals de confiança tant grans ! ), però que té bones intencions. Com no potser d’altra manera, aquests tipus d’estudi permeten generar hipòtesi, i és per això que els autors aconsellen seguir investigant, amb dissenys més acurats de tipus prospectiu.

A la introducció els autors indiquen que els estudis sobre l’associació entre el temps que es passa assegut i el dolor lumbar han trobat resultats contradictoris. Això pot ser degut a una manca de mesura objectiva del temps que els individus passen asseguts o perquè no es va considerar en l’anàlisis la possibilitat que condicionants socioeconòmics actuessin  com factors de confusió.

L’objectiu de l’estudi ha estat investigar l’associació entre el temps que passen asseguts (total diari, períodes de treball i d’oci)  els treballadors industrials (blue collars), mitjançant una mesura objectiva  i la presència de dolor lumbar.

Per estudir-ho van incorporar dos acceleròmetres (GT3X + ActiGraph) a una mostra de  dos-cents un operaris industrials durant un període màxim de quatre dies hàbils consecutius en els quals es pretenia obtenir mesures objectives del temps que passaven assegut, i que es va estimar a través del programari Acti4. Els treballadors informaven de la intensitat del dolor lumbar percebut en el mes previ, mitjançant una escala de 0 (sense dolor) a 9 (el pitjor dolor imaginable); la intensitat del dolor lumbar es va classificar en grups de baixa (≤5) o elevada (> 5) intensitat de dolor. Es van tractar les dades amb anàlisi multivariada mitjançant tècniques de regressió logística binària, i el temps total de seure, el que s’estava assegut a la feina i el que s’estava assegut en moments d’oci es van considerar com a variables contínues (hores / dia) i categòrica (és a dir, baix, moderat i alt temps d’estar assegut).

L’anàlisi de regressió logística multivariant va mostrar una associació positiva significativa entre el temps total que els individus passaven asseguts (per hora) i una elevada intensitat de dolor lumbar (Odds ratio (OR)= 1,43, IC 95% = 1,15-1,77; p = 0,01). Es van obtenir resultats similars quan es considerava el temps assegut en periodes d’oci (OR = 1,45; IC 95% = 1,10-1,91; p = 0,01) i una tendència similar però no significativa es va obtenir quan es considerava el temps d’estar assegut a la feina (OR = 1,34, IC 95% = 0.99 -1,82, P = 0,06). Quan s’analitzava el temps assegut de manera discreta, la categoria de major temps assegut es va associar positivament amb elevada intensitat de dolor lumbar per a la totalitat del temps (OR = 3,31; IC 95% = 1.18 a 9.28, P = 0.03), en els periodes d’oci (OR = 5,31; IC 95% = 1,57-17,90 , P = 0,01), i en els periodes de feina (OR = 3,26; IC del 95% = 0,89-11,98; p = 0,08), utilitzant com a categoria de referència la de seure poc temps.

Amb aquests resultats, els autors conclouen que el temps que els treballadors industrials passen asseguts s’associa positivament amb la intensitat de dolor lumbar. Els autors aconsellen realitzar estudis futurs utilitzant dissenys de tipus prospectiu, i utilitzant  mesures objectives del temps que els treballadors passen asseguts.

Referència: Gupta N, Christiansen CS, Hallman DM, Korshøj M, Carneiro IG, Holtermann A Is Objectively Measured Sitting Time Associated with Low Back Pain? A Cross-Sectional Investigation in the NOMAD study. PLoS One. 2015 Mar 25;10(3):e0121159. doi: 10.1371/journal.pone.0121159. eCollection 2015.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: