Prevenció i promoció

Embed from Getty ImagesEstan els programes de promoció de la salut separats dels programes de prevenció? Això pensen els autors que creuen que la prevenció, el que coneixem com a salut i la seguretat a la feina, són en general unes activitats que protegeixen als treballadors d’accidents de treball i malalties i que van des de la formació bàsica de seguretat per a l’ús d’equips de protecció, a treballar amb procediments segurs, etc. el que per nosaltres és la prevenció de riscos i, per contra, la promoció de la salut és un altre àmbit centrat principalment en l’adopció d’hàbits de vida, més enfocat a títol individual i que abasta activitats que mantinguin o millorin la salut personal. En resum, la prevenció s’ha centrat en els riscos en el lloc de treball, mentre que la promoció de la salut s’ha centrat principalment en factors extralaborals.

Això no obstant, i segons afirmen, sembla que diverses investigacions indiquen un enfoc més integral de les dues disciplines és un bon predictor de millor productivitat en l’àmbit laboral i està en línia amb aquells que creiem que un lloc de treball saludable maximitza els desitjos de benestar dels treballadors amb els objectius de rendibilitat i productivitat de l’organització.

Es poden donar molts arguments a favor d’aquesta integració de sistemes, però sembla evident que aquesta integració facilita la implantació de processos i procediments, redueix costos, millora la utilització dels recursos de l’organització i facilita les sinergies existents entre prevenció, promoció i la gestió de la qualitat.

L’experiència d’aquest hospital suec, que treballa amb un sistema de gestió de qualitat total basat en el model Kaizen es compromet explícitament amb la promoció de la salut des de l’any 2001. Per implantar el seu programa designen un coordinador de salut del personal, un o dos representants a cada unitat, creen una sala d’exercicis, i ofereixen una hora d’exercici setmanal en horari laboral a tot el personal, sempre i quan la càrrega de treball ho permeti. El programa es complementa amb abordatge individual pels membres del personal i conferències sobre estils de vida saludables. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Fractura ¡¡¡

Em consulten aquest matí per dolor a l’avantpeu amb antecedent de traumatisme indirecte sobre el segón dit fa encara no una setmana. Clínicament presenta tumefacció local, dolor amb la càrrega de l’extremitat afecta i un dolor superselectiu a la palpació distal del segon MTT. La noia, gestant de 31 setmanes, així que em decideixo a fer una eco…hi veieu alguna cosa?

3

Doncs si, aprofitant la disponibilitat del portàtil, carreguem la sonda de 10 Hz. i fem un tall longitudinal per sobre del 2º metatarsià. Es veu força bé la discontinuïtat de la cortical superior que confirma el diagnòstic de fractura del coll del metatarsià.

2′ x 30′

Us deixo uns consells per deixar de ser sedentaris a la feina. Fer molt esport i anar al gimnàs té poc a veure. Mireu l’estudi que han publicat als Annals of Internal Medicine. Cal moure’s un parell de minuts, encara no, cada mitja horeta i aqui trobareu unes quantes maneres de fer-ho efectiu a l’entorn laboral.

En aquest estudi els autors proposen una revisió sistemàtica i una metanàlisi per quantificar l’associació entre temps de sedentarisme i hospitalització, mortalitat per totes les causes, malaltia cardiovascular, diabetis i càncer en adults, independentment de l’activitat física que es realitzi.

Els autors han identificat 47 articles i la metanàlisi s’ha focalizat en 14 estudis relacionats amb malaltia cardiovascular i diabetis, 14 estudis relacionats amb el càncer i altres 13 relacionats amb la mortalitat per totes les causes. El temps de sedentarisme es va quantificar utilitzant la informació referida pels propis individus en tots els estudis excepte en un. En els seus resultats han identificat associacions significatives (riscos relatius) amb totes les causes de mortalitat considerades globalment  (RR, 1.240 [95% CI, 1.090 to 1.410]), la mortalitat per malaltia cardiovascular (RR, 1.179 [CI, 1.106 to 1.257]), la incidència de malaltia cardiovascular (RR, 1.143 [CI, 1.002 to 1.729]), la mortality per càncer (RR, 1.173 [CI, 1.108 to 1.242]), la incidència de càncer (RR, 1.130 [CI, 1.053 to 1.213]), i la incidència de diabetes tipis 2 (RR, 1.910 [CI, 1.642 to 2.222]). El risc associat amb el temps de sedentarisme i els efectes considerats han estat en general més pronunciats amb baixos nivells d’activitat física que no pas amb nivells més elevats.

Com a conclusió els autors indiquen que el temps de sedentarisme perllongat es va associar amb els diferents efectes perjudicials que s’han tingut en compte, independentment de l’activitat física que fan els individus.

 Referència: Aviroop Biswas, BSc; Paul I. Oh, MD, MSc; Guy E. Faulkner, PhD; Ravi R. Bajaj, MD; Michael A. Silver, BSc; Marc S. Mitchell, MSc; and David A. Alter, MD, PhD Sedentary Time and Its Association With Risk for Disease Incidence, Mortality, and Hospitalization in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis.
Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: