Prevenció i promoció

Embed from Getty ImagesEstan els programes de promoció de la salut separats dels programes de prevenció? Això pensen els autors que creuen que la prevenció, el que coneixem com a salut i la seguretat a la feina, són en general unes activitats que protegeixen als treballadors d’accidents de treball i malalties i que van des de la formació bàsica de seguretat per a l’ús d’equips de protecció, a treballar amb procediments segurs, etc. el que per nosaltres és la prevenció de riscos i, per contra, la promoció de la salut és un altre àmbit centrat principalment en l’adopció d’hàbits de vida, més enfocat a títol individual i que abasta activitats que mantinguin o millorin la salut personal. En resum, la prevenció s’ha centrat en els riscos en el lloc de treball, mentre que la promoció de la salut s’ha centrat principalment en factors extralaborals.

Això no obstant, i segons afirmen, sembla que diverses investigacions indiquen un enfoc més integral de les dues disciplines és un bon predictor de millor productivitat en l’àmbit laboral i està en línia amb aquells que creiem que un lloc de treball saludable maximitza els desitjos de benestar dels treballadors amb els objectius de rendibilitat i productivitat de l’organització.

Es poden donar molts arguments a favor d’aquesta integració de sistemes, però sembla evident que aquesta integració facilita la implantació de processos i procediments, redueix costos, millora la utilització dels recursos de l’organització i facilita les sinergies existents entre prevenció, promoció i la gestió de la qualitat.

L’experiència d’aquest hospital suec, que treballa amb un sistema de gestió de qualitat total basat en el model Kaizen es compromet explícitament amb la promoció de la salut des de l’any 2001. Per implantar el seu programa designen un coordinador de salut del personal, un o dos representants a cada unitat, creen una sala d’exercicis, i ofereixen una hora d’exercici setmanal en horari laboral a tot el personal, sempre i quan la càrrega de treball ho permeti. El programa es complementa amb abordatge individual pels membres del personal i conferències sobre estils de vida saludables.

L’enfoc de la prevenció i el medi ambient es basa en la legislació vigent a Suècia. En aquest àmbit, cada unitat porta a terme reunions mensuals del personal en qüestions de prevenció i salut on es debaten possibilitats de millora a l’hora que, amb caràcter anual, s’efectuen inspeccions de seguretat conjuntes entre personal de l’organització i les organitzacions sindicals. Els riscos s’identifiquen, s’avaluen i s’incorporen a una planificació que, en teoria ha de ser objecte de seguiment.

Quan s’aposta per integrar els sistemes, el principi fonamental és que no es generen noves estructures, sinó més aviat que la integració es basaria en el treball Kaizen existent. Un altre principi fonamental era l’alt nivell de compromís dels empleats, resultat del treball dels equips de millora originats en la metodologia Kaizen. A la pràctica, la integració va implicar a dos components principals que es van integrar en el sistema Kaizen preestablert i, per tant, va suposar la modificació de la pràctica existent: Primer, les activitats relacionades amb la promoció de la salut i les millores en matèria de prevenció havien d’identificar-se i incorporar-se en el treball dels grups de Kaizen, integrant d’aquesta manera promoció de la salut i la protecció amb altres temes de millora de qualitat, i segon, i tots els problemes generats al grup Kaizen, independentment de quina fos l’àrea del problema o de la proposta en qüestió, havia de ser analitzada des d’una perspectiva de promoció de la salut i prevenció de riscos.

A les seves conclusions els autors afirmen que, en línia amb altres investigacions similars, l’ús d’equips de millora de manera participativa apropa la prevenció als treballadors i la integració dels sistemes proporciona una manera diferent d’abordar la prevenció i la promoció, de la mateixa manera que també afecta positivament a la gestió de la qualitat. A curt-mitjà termini es produeix un augment de les conductes de prevenció de riscos i de promoció de la salut, millora la comprensió dels treballadors pel que fa a la interacció entre treball i salut i millora la participació dels treballadors en les propostes de promoció de la salut, evidenciant una clara tendència a la millora de la productivitat i implicació en la feina. La seva experiència els suggereix que integrar els diferents sistemes de gestió de l’organització és un camí prometedor per apoderar el personal en els aspectes relacionats amb la protecció i la promoció de la salut, de la mateixa manera que millora la comprensió dels treballadors en la relació entre treball i salut.

Si en voleu saber més: Ulrica von Thiele Schwarz, PhD, Hanna Augustsson, MSc, Henna Hasson, PhD, and Terese Stenfors-Hayes, PhD. Promoting Employee Health by Integrating Health Protection, Health Promotion, and Continuous Improvement. A Longitudinal Quasi-Experimental Intervention Study. JOEM Volume 57, Number 2, February 2015 (217-225)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: