Prevenció de trastorns múscul-esquelètics d’extremitats superiors

Embed from Getty Images

Les lesions múscul-esquelètiques (trastorns múscul-esquelètics -TME-)  i el dolor, en molts casos incapacitant, originats a múltiples ocupacions per causes relacionades amb el treball segueixen sent substancials. Hi ha poc consens en quines són les intervencions més apropiades per prevenir aquestes lesions i quines intervencions poden dur-se a terme als llocs de treball.

Amb aquesta premisa, els autors han dut a terme una revisió sistemàtica de diferents intervencions efectuades en l’àmbit laboral per actualitzar el coneixement relacionat amb la prevenció i la gestió d’aquests trastorns múscul-esquelètics d’extremitats superiors.

En l’estudi s’han tingut en compte sis bases de dades électroniques smb una cerca que ha obtingut gairebé 10.000 referències des de  gener de 2008 fins a finals de 2013. Finalment s’han combinat 26 estudis d’alta i mitjana qualitat rellevants per a la pregunta formulada en la recerca amb altres 35 de la revisió original per sintetitzar l’evidència sobre 30 categories d’intervenció diferents.

S’ha trobat una forta evidència amb una de les categories d’intervenció: l’entrenament de la resistència, el que ha portat a formular una clara recomanació: La implementació d’un programa d’exercicis d’entrenament de resistència en el lloc de treball pot ajudar a prevenir i gestionar els trastorns múscul-esquelètics d’extremitats superiors i els símptomes amb ells associats. La síntesi de la revisió  també va aportar proves de moderada evidència per als programes d’estiraments, el feed-back en l’ús del ratolí o els elements per recolzar els avantbraços, com elements per prevenir els trastorns múscul-esquelètics d’extremitats superiors i els seus símptomes. També s’han trobat evidències moderades de que no s’obté cap benefici utilitzant EMG amb biofeedback, amb la formació en gestió de l’estrès laboral o amb l’ajust dels llocs de treball d’oficines. 

 

Referència: Van Eerd D, Munhall C, Irvin E, Rempel D, Brewer S, van der Beek AJ, Dennerlein JT, Tullar J, Skivington K, Pinion C, Amick B. Effectiveness of workplace interventions in the prevention of upper extremity musculoskeletal disorders and symptoms: an update of the evidence. Occup Environ Med. 2015 Nov 8. pii: oemed-2015-102992. doi: 10.1136/oemed-2015-102992.
Anuncis

Activitat física per disminuir la cervicàlgia

0009416187Q-849x565

La relació entre manca d’activitat física, activitat laboral i cervicàlgia ja l’he posada en alguna entrada prèvia. Aquest cop el que han experimentat ha estat el resultat d’un programa especific d’activitat física específica en un col·lectiu de treballadores amb risc de patir dolences osteo-musculars per motiu de la seva feina. Cal esperar que una potenciació de la musculatura local s’assocïi amb menos simptomatologia dolorosa i una millora de la funcionalitat.

En aquest estudi, els autors han volgut avaluar un protocol d’activitat física específica portada a terme en l’ambient laboral, actuant sobre un grup de treballadores empleades en tasques manuals de precisió, amb l’objectiu de reduir el dolor de columna cervical i d’extremitats superiors.

L’estudi s’ha efectuat  amb seixanta dones que van ser assignades aleatòriament a un grup d’intervenció o un grup control. La intervenció va consistir en un programa d’exercici adaptat per un periode de 6 mesos, aplicat dues vegades a la setmana. Per contra, el grup de control no va rebre cap intervenció.

El grup d’intervenció va mostrar una reducció significativa en el dolor d’espatlla, que es va acompanyar d’un augment en el rang de mobilitat articular. A més, les reduccions en el dolor de les extremitats superiors així com la impotència funcional cervical es van acompanyar d’augments concomitants en la força de prensió manual.

Amb aquestes dades, l’estudi mostra els efectes positius d’un protocol d’exercici adaptat al  lloc de treball en un col·lectiu de treballadores exposades a un risc moderat de patir trastorns musculoesquelètics relacionats amb la seva activitat, mostrant reduccions clínicament significatives tant dels símptomes de dolor en extremitats superiors com de la impotencia funcional cervical.

Referència: Rasotto C, Bergamin M, Sieverdes JC, Gobbo S, Alberton CL, Neunhaeuserer D, Maso S, Zaccaria M, Ermolao A.A tailored workplace exercise program for women at risk for neck and upper limb musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial.Occup Environ Med. 2015 Feb;57(2):178-83. doi: 10.1097/JOM.0000000000000329.

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: