Antropometria

L’antropometría consisteix en una sèrie de mesuraments tècnics sistematitzats que expressen, quantitativament, les dimensions del cos humà. Sovint l’antropometría és vista com l’eina tradicional, i tal vegada bàsica de l’antropologia biològica, però té una llarga tradició d’ús a l’Educació Física i en les Ciències Esportives, i ha trobat un ampli camp d’utilització en les Ciències Biomèdiques.

Les dimensions corporals, particularment el pes, és el marc de referència estàndard per expressar els paràmetres fisiològics (per ex., el VO2 màx. com ml.kg.-1 min. -1), mentre que el gruix dels plecs cutanis, sovint és utilitzat per estimar la composició corporal. L’antropometría ha esdevingut una tècnica auxiliar fonamental en el que es refereix a l’activitat física i les Ciències Esportives.

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: