Llocs de treball saludables. Alimentació.

Embed from Getty Images

El sobrepès i l’obesitat han esdevingut una veritable epidèmia i un important problema de salut pública arreu del món i especialment als països industrialitzats. Als Estats Units s’ha estimat que el cost d’aquesta epidèmia és de mils de milions de dòlars anuals.

A més, els treballadors amb obesitat tenen majors índexs d’absentisme, pèrdua de productivitat i una pitjor qualitat de vida, de manera que les estratègies de promoció de la salut en l’entorn laboral adreçades als treballadors per facilitar la pèrdua de pes han estat objecte d’interès aquests darrers anys. Un estudi recent en aquesta línia ha tractat de relacionar les condicions del lloc de treball amb aspectes dietètics dels treballadors.

Els autors (Almeida et al.) es van proposar estudiar la relació entre el medi ambient del lloc de treball i la ingesta dietètica dels empleats, el seu comportament vers l’activitat física i el pes.

Per dur-lo a terme dos investigadors entrenats van completar una enquesta preestablerta sobre ambients de treball promotors de salut (Checklist of Health Promotion Environments at Worksites -CHEW-) a diferents llocs de treball (n = 28). Els empleats (n = 6261) van completar un breu qüestionari de salut abans de la seva participació en un programa destinat a la pèrdua de pes.

Els resultats destacats pels autors han estat que la possibilitat que els empleats poguessin accedir a zones exteriors s’associava directament amb menor índex de massa corporal (IMC), mentre que disposar d’instal·lacions d’entrenament esportiu al mateix lloc de treball es va associar amb un major IMC.

La presència de cafeteria al centre de treball i un menor nombre de màquines expenedores es va associar significativament amb uns millors hàbits alimentaris dels treballadors. Tenir uns bons hàbits alimentaris i acomplir amb les recomanacions sanitàries en matèria d’activitat física van ser dues variables relacionades amb un menor índex de massa corporal.

Els autors conclouen que els factors ambientals seleccionats en els llocs de treball s’associen significativament amb els comportaments dels treballadors i el seu pes, proporcionant elements objectius d’intervenció addicionals per proposar canvis en l’entorn de lloc de treball i promoure la pèrdua de pes dels empleats.

Referència: Almeida FA, Wall SS, You W, Harden SM, Hill JL, Krippendorf BE, Estabrooks PA. Association between worksite physical environment and employee nutrition, and physical activity behavior and weight status. J Occup Environ Med. 2014 Jul;56(7):779-84. doi: 10.1097/JOM.0000000000000180.

 

 

 

 

 

 

 

 

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: