Sedentarisme i ansietat

Algunes investigacions  han relacionat el comportament sedentari amb alteracions de salut en adults i els joves. Encara que cada cop més sembla evidenciar-se la relació entre el sedentarisme i alteracions en el camp de la salut mental (per exemple, depressió), es poc conegut quin és el risc d’associar-se amb quadres d’ansietat.

A partir d’aquesta premisa, un grup d’investigació ha realitzat una recerca sistemàtica per investigar l’associació entre conducta sedentària i el risc de l’ansietat mitjançant la cerca i anàlisi en nombroses bases de dades electròniques. Finalment han identificat un total de nou estudis observacionals (set de tipus transversal i dos longitudinals). Com a part de l’anàlisi, els investigadors han avaluat la qualitat metodològica dels estudis per acabar efectuant una síntesi de la millor evidència actual.

Des del punt de vista metodològic, els investigadors  han dterinat que un dels estudis transversals tenia una forta qualitat metodològica, cinc estudis transversals han demostrat una qualitat metodològica moderada i tres estudis (dos dels transversals i un dels longitudinals) tejnien un baix índex de qualitat metodològica. En general, consideren que no hi ha proves suficients que evidenciïn una relació positiva entre la conducta sedentària i el risc d’ansietat, de la mateixa manera com sembla existir una relació positiva entre el temps que es passa assegut i el risc d’ansietat. Els estudis han estat inconsistents quan es tracta de relacionar el temps d’utilització de pantalles, el temps invertit veient la televisió o el temps d’ús de l’ordinador amb el risc de presentar quadres d’ansietat.

A la vista del seu anàlisi, Teychenne et al. creuen que l’actual evidència disponible és limitada per acreditar una associació consistent entre conducta sedentària i el risc d’ansietat. No obstant això, creuen que els seus resultats suggereixen que pot existir una associació positiva (és a dir, un augment dels risc d’ansietat quan augmenta el temps de sedentarisme), en particular entre el temps que es passa assegut i el risc d’ansietat. Fan falta estudis i investigacions, tant observacionals longitudinals com intervencionistes, d’elevada qualitat per confirmar els seus resultats i determinar la correcte associació de les relacions observades.

Referència: Teychenne M, Costigan SA, Parker K.The association between sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review.BMC Public Health. 2015 Jun 19;15:513. 
Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: