Biomarcadors d’activitat física

Embed from Getty ImagesTradicionalment, els biomarcadors han estat d’interès en les ciències de l’esport per mesurar el rendiment, el progrés en l’entrenament i per identificar el sobreentrenament. Durant els últims anys, cada vegada hi ha major interès a avaluar els efectes relacionats amb la salut que es produeixen en l’organisme deguts a una activitat física regular i a l’esport. El valor o la concentració d’un biomarcador depèn de molts factors, com el grau d’entrenament, el grau de fatiga i del tipus, la intensitat i la durada de l’exercici, a part de l’edat i del sexe. La major part dels biomarcadors es mesuren en sang, orina i saliva. Una de les principals limitacions que presenten els biomarcadors bioquímics és la falta de valors de referència adaptats específicament per a esportistes i persones físicament actives. Les concentracions poden variar considerablement dels valors de referència normals. Per tant, és important adaptar els valors de referència sempre que sigui possible i controlar a cada subjecte regularment, amb la finalitat d’establir la seva pròpia escala de referència. Altres biomarcadors útils són la composició corporal (específicament massa muscular, massa grassa, pes), la condició física (capacitat cardiorrespiratòria, força, agilitat, flexibilitat), freqüència cardíaca i pressió arterial. Depenent de la finalitat, serà convenient analitzar un o diversos biomarcadors. Per a aquesta revisió, els autors aprofundiran en els biomarcadors que s’empren per avaluar condició física, fatiga crònica, sobreentrenament, risc cardiovascular, estrès oxidatiu i inflamació.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: