Estiraments a la feina

Embed from Getty Images

En aquest estudi els investigadors es van proposar examinar l’eficàcia d’un programa de relaxació muscular progressiva (RMP) com a part d’un programa de promoció de la salut en el lloc de treball, actuant  sobre l’estrès autopercebut, l’ansietat i la depressió entre els treballadors d’una línia de muntatge d’automòbils, utilitzant un disseny d’assaig quasi-experimental.

Van utilitzar dues línies d’ensamblament a una de les quals se’ls practicava teràpia RMP mentres que a l’altra només se’ls repartien fulletons informatius i es pretenia analitzar l’eficàcia d’aquesta teràpia de relaxació.  L’estrès, la depressió i els nivells d’ansietat dels participants es van mesurar utilitzant la versió curta del qüestionari DASS-21. Mitjançant les proves estadístiques habituals es va avaluar la significació dels efectes en el grup d’intervenció tant per estrès com per depressió i ansietat.

Els investigadors no van trobar efectes significatius favorables sobre l’estrès en el grup d’intervenció que havia efectuat RMP en comparació amb el grup al que només se’ls havia donat informació. Si que van detectar un efecte significatiu en l’evolució temporal dels nivells d’estrés, mentre que els nivells de depressió i ansietat, que eren mínims a l’inici de l’estudi en ambdós grups, no van permetre detectar una reducció significativa dels mateixos.

La millora en els nivells d’estrès va mostrar el potencial de la teràpia RMP com a estratègia d’afrontament en el lloc de treball. Pels autors, juntament amb la recerca en aquest camp, també cal examinar els efectes beneficiosos de les estratègies d’afrontament en el lloc de treball.

Referència: Sundram BM, Dahlui M, Chinna K. Effectiveness of progressive muscle relaxation therapy as a worksite health promotion program in the automobile assembly line. Ind Health. 2015 Dec 26. [Epub ahead of print]
Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: