Ecografia: Abordatge posterior bíceps

La tendinopatia distal de bíceps es una condició infreqüent. Existeixen poques publicacions que tractin la seva etiologia, tractament o evolució espontània. Barker et al. indiquen que “no està clar si la seva evolució natural és la resolució espontània amb tractament conservador o bé si la tendinopatia no és més que el pas previ a la seva posterior ruptura”. No hi ha dades epidemiològiques de la tendinopatia distal del bíceps degut a la seva baixa incidència. S’ha descrit una incidència de 1,2 per 100.000 en el cas de ruptures completes, amb un increment de risc 7,5 cops més elevat de ruptura en pacients fumadors.

12_02_2018_17_16_30_2.12.2018.17.16.32_4

Mautner et al. descriuen la injecció guiada ecogràficament de la porció distal del bíceps per via posterior(*). En la seva opinió aquesta via d’accés evita les possibles complicacions en forma de lesiones neuro-vasculars i consideren que aquesta via pot ser una opció conservadora viable i més segura  per al tractament de la tendinopatia distal de bíceps.

Segons Mautner et al. l’abordatge per via posterior és el més senzill, efectiu i segur per accedir a la porció distal del bíceps tenint en compte l’abundància d’estructures neurovasculars que es troben en veïnatge amb el tendó. En un abordatge anterior l’accés es produeix al voltant de l’arteria braquial, el nervi medià i el nervi braquial lateral.

1.- Barker SL, Bell SN, Connell D, Coghlan JA. Ultrasound-guided platelet-rich plasma injection for distal biceps tendinopathy. Shoulder & Elbow. 2015; 7: 110–114.
2.- Donaldson O, Vannet N, Gosens T, Kulkarni R. Tendinopathies around the elbow part 2: medial elbow, distal biceps and triceps tendinopathies. Shoulder and Elbow. 2014;6:47–56
3.- Mautner K, Stafford II CD, Nguyen P.  Ultrasound-guided distal bicep tendon injection using a posterior approach. PM&R. 2015; 7: 1007-1010.
4.- Sellon JL. Wempe MK. Smith J.  Sonographically Guided distal biceps tendon injections. Techniques and validation. J Ultrasound Med 2014; 33:1461-1474.

Lesions en corredors: ull amb augmentar les distàncies

Embed from Getty Images

Les lesions associades al running són molt freqüents, sobre tot en individus que inicien aquesta activitat. Està molt acceptat el fet de que augments sobtats en les distàncies recorregudes s’associen clarament a lesions en corredors.  Des del punt de vista preventiu és important conèixer quines són les causes que les determinen i per aquest motiu un grup d’investigadors danesos va dissenyar un estudi prospectiu d’un any de durada per avaluar una hipotètica associació entre els canvis en les distàncies d’entrenament i diferents tipus de lesions associades amb aquesta activitat. 

Els autors van treballar sobre 874 corredors sans que iniciaven un règim d’entrenament auto-estructurat utilitzant a tal efecte un pulsòmetre amb GPS. Durant el període que va durar l’estudi, i al finalitzar cada sessió d’entrenament, els participants es classificaven en diferents grups en funció de la progressió de la distància setmanal que havien recorregut: menys d’un 10% o una disminució respecte a la setmana prèvia, una progressió entre un 10-30% a la de la setmana prèvia o un augment de distància superior al 30%. El resultat principal que cercaven els investigadors era l’aparició d’una lesió associada a la pràctica del running.

Durant el període d’observació, 202 corredors van patir lesions associades amb aquesta disciplina. utilitzant mètodes d’ajustament estadístic, no es van acreditar diferències significatives en les taxes lesionals dels tres grups considerats. Si que van trobar una taxa augmentada de lesions associades amb la distància correguda (dolor femoropatelar, síndrome de la cinta iliotibial, síndrome d’estrés tibial, tendinitis de gluti medi, bursitis trocantèria, síndrome de la fascia lata o tendinitis rotuliana) en aquells individus que havien efectuat un augment superior al 30% en la distància recorreguda, quan es comparaven amb aquells que no havien progressat més enllà del 10%, amb un risc de patir-les 1,6 superior a la del grup de referència. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: