Lumbàlgia i baixa activitat física

Embed from Getty Images

Tot i que la inactivitat física s’ha associat amb nombroses molèsties musculoesquelètiques cròniques, pocs estudis han examinat les seves associacions amb les estructures de la columna vertebral. D’altra banda, els estudis que han relacionat lumbàlgia i activitat física han estat contradictoris. L’objectiu d’aquest estudi ha estat examinar l’associació entre la inactivitat física i l’alçada del disc intervertebral, el contingut de greix paravertebral i el dolor lumbar i la discapacitat que genera.

A tal efecte es van seleccionar 72 voluntaris als quals se’ls va efectuar estudi RNM de columna lumbosacra (L1 a S1).  La seva activitat física durant els tres anys previs  es va avaluar mitjançant un qüestionari, mentre que el dolor lumbar i el seu grau de discapacitat es va avaluar mitjançant l’escala de dolor crònic (Chronic Pain Grade Scale) en el moment de practicar-los la RNM. En aquesta es van mesurar  l’alçada del disc intervertebral i la seva àrea en la secció transversal i el contingut en greix de la musculatura multífida i de l’erector de la columna.

Els resultats han mostrat que els nivells més baixos d’activitat física es van associar amb una menor alçada mitjana de disc intervertebral (β -0.63 mm, 95% interval de confiança (IC) -1.17 -0.08 mm a mm, P = 0,026) després d’ajustar per edat, sexe i índex de massa corporal ( IMC). No s’han trobat associacions significatives entre els nivells d’activitat física i l’àrea de la secció transversal del multífid o l’erector de la columna.

Els nivells més baixos d’activitat física s’han associat amb un major risc d’alt contingut de greix en el multífid (odds ratio (OR) de 2,7, IC 95%: 1.1 a 6.7, p = 0.04) i elevada intensitat del dolor i la discapacitat (OR = 5,0, 95% CI 1.5 a la 16.4, P = 0,008) també després d’ajustar per edat, sexe i IMC.

Amb tot això, les conclusions dels autors han estat que la inactivitat física està associada amb discos intervertebrals de menor alçada, una major contingut en greixos del multífid i una major intensitat de mal d’esquena lumbar i major discapacitat de forma dosi-depenent en adults. Estudis de tipus longitudinal han d’ajudar a determinar la naturalesa de causa- efecte d’aquestes associacions.

Referència: Teichtahl AJ, Urquhart DM, Wang Y, Wluka AE, O’Sullivan R, Jones G, Cicuttini FM. Physical inactivity is associated with narrower lumbar intervertebral discs, high fat content of paraspinal muscles and low back pain and disability. Arthritis Res Ther. 2015 May 7;17:114. doi: 10.1186/s13075-015-0629-y.

Seure a la feina i lumbàlgia

Tant de temps descansant a la gent en còmodes cadires ergonòmiques, avaluant llocs de treball asseguts per afavorir la comoditat dels treballadors i ara, cada cop més, associem patologies amb aquesta suposada comoditat de treballar asseguts. En aquest cas, a tall de resum, com més estona seiem major és el dolor lumbar que patim !!!

Aquest és un estudi transversal, de poca potència i una mostra escasa (aquests intèrvals de confiança tant grans ! ), però que té bones intencions. Com no potser d’altra manera, aquests tipus d’estudi permeten generar hipòtesi, i és per això que els autors aconsellen seguir investigant, amb dissenys més acurats de tipus prospectiu.

A la introducció els autors indiquen que els estudis sobre l’associació entre el temps que es passa assegut i el dolor lumbar han trobat resultats contradictoris. Això pot ser degut a una manca de mesura objectiva del temps que els individus passen asseguts o perquè no es va considerar en l’anàlisis la possibilitat que condicionants socioeconòmics actuessin  com factors de confusió.

L’objectiu de l’estudi ha estat investigar l’associació entre el temps que passen asseguts (total diari, períodes de treball i d’oci)  els treballadors industrials (blue collars), mitjançant una mesura objectiva  i la presència de dolor lumbar.

Per estudir-ho van incorporar dos acceleròmetres (GT3X + ActiGraph) a una mostra de  dos-cents un operaris industrials durant un període màxim de quatre dies hàbils consecutius en els quals es pretenia obtenir mesures objectives del temps que passaven assegut, i que es va estimar a través del programari Acti4. Els treballadors informaven de la intensitat del dolor lumbar percebut en el mes previ, mitjançant una escala de 0 (sense dolor) a 9 (el pitjor dolor imaginable); la intensitat del dolor lumbar es va classificar en grups de baixa (≤5) o elevada (> 5) intensitat de dolor. Es van tractar les dades amb anàlisi multivariada mitjançant tècniques de regressió logística binària, i el temps total de seure, el que s’estava assegut a la feina i el que s’estava assegut en moments d’oci es van considerar com a variables contínues (hores / dia) i categòrica (és a dir, baix, moderat i alt temps d’estar assegut). Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Història clínica

Un passeig per la història amb ulls de metge

Cinemèdic

De cinema, història i medicina

Activitat i salut

Promoció de la salut i medicina de l'activitat física

BLOGMALDITO RUNNING PUB

RUNNING PARA ADICTOS DESDE BARCELONA HACIA EL INFINITO

%d bloggers like this: